Dainų sąrašas 2021-10-25T08:54:13+00:00

Dainų sąrašas nuolat pildomas ir atnaujinamas

 1. MINGĖ. „Plaukia salos“, muz. A. Kosaitės, eil. D. Saukaitytės  
 2. MINGĖ. „Per marias“, muz. R. Bučmio, eil. A. Sajos
 3. MINGĖ „Tyliai jūružė banguoja“,
 4. NALŠIA. „Žiedai, žiedai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 5. NALŠIA. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 6. NALŠIA ir R. Lingė. „Už tave“, muz.lietuvių liaudies, eil. P. Širvio, aranž. A. Vakarinienės, R. Lingės
 7. Lingė ir NALŠIA. „Aš be tavęs“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. R. Lingės, A. Vakarinienės
 8. NALŠIA, R. Lingė ir Malinauskų šeima. „Gegutėlė“, muz. ir eil. V.Stakėno
 9. NALŠIA, „Krito žiedlapiai“, ž. P.Širvio,  m. lietuvių liaudies
 10. ŠEDUVOS BERNAI. „Bėga mano gyvenimo dienos“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.   
 11. ŠEDUVOS BERNAI. „Laimingas augau pas tėvelį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies  
 12. ŠEDUVOS BERNAI. „Puokštę rožių nuostabių“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 13. ŠEDUVOS BERNAI. “Laiškelis”, muz. ir eil. R. Daubaro
 14. ŠEDUVOS BERNAI  “Raganiukė”
 15. ŠEDUVOS BERNAI  “Gaubia sutemos tėviškės klonius”
 16. Zyplių dvaro kapela. „Mano kraštas“, muz. R. Poderio, eil. A. Kursevičienės 
 17. Zyplių dvaro kapela. „Kelias“, muz. R. Poderio, eil. O. Jasinskienės  
 18. Zyplių dvaro kapela. „Kaimo vakarai“, muz. R. Poderio, eil. A. Šidlausko
 19. Zyplių dvaro kapela. „Laimė“, muz. R. Poderio, eil. J. Augustaičio 
 20.  BIJOTAIČIAI. „Rugiagėlė“, muz. ir eil. S. Bugenio   
 21. BIJOTAIČIAI. „Žiedas“, muz. K. Kaminsko, eil. A. Katiliaus 
 22. BIJOTAIČIAI. „Žuvėdra“, muz. ir eil. S. Bugenio  
 23. BIJOTAIČIAI. „Ont aukšta kalna“, muz. ir eil. J. Misiūnienės 
 24. PUNELĖ. „Metai“, muz. ir eil. nežinomo autoriaus  
 25. PUNELĖ . „Prisiminimai“, muz. ir eil. nežin. autoriaus  
 26.  PUNELĖ. „Parašyk“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 27. PUNELĖ. „Bėga metai“, muz. ir eil. nežin. aut.
 28.  PUNELĖ. „Negrįžtantis gegužis“, muz. ir eil. nežin. aut.
 29. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Vėl gegužio žiedai“, muz. ir eil. V. Svitojaus  
 30. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Dainuok ir šok“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 31. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Ach, ta laimė“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 32. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Priskinsiu tau lauko gėlių“, muz. ir eil. A. Mikalausko 
 33. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Mes Lietuvoj“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 34. VILAINIAI. „Gyvenimo ratas“ , muz. ir eil. A. Mikalausko
 35. GIMINĖS. „Mamos skarelė“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės  
 36. GIMINĖS. „Tarp alyvų“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 37. GIMINĖS. „Širdies dūžiai“, muz. A. Zavistauskienės, eil. O. Čirvinskienės
 38. GIMINĖS. „Mes tik kartą regėjom viens kitą“, muz. A. Zavistauskienės, eil. B. Papečkienės
 39. GIMINĖS. „Daina Kalvarijai“, muz. ir  eil. A. Zavistauskienės
 40. GIMINĖS. „O tu ateik kaip kadais“,muz. ir  eil. nežin. autoriaus, aranž. A. Zavistauskienės
 41. GIMINĖS. „Mano ilgesio daina“, muz. A. Zavistauskienės, eil. V. Šeporaitienės
 42. GIMINĖS. „Vieną gražų vakarėlį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 43. RASKILA. „Kam buri tu iš gėlelės“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 44. RASKILA. „Debesį pilką“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 45. RASKILA. „Ar prisimeni auštantį rytą“. muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 46. RASKILA. „Aušta aušrelė“
 47. ARMONIKA. „Buvo naktys švento Jono“, muz. lietuvių liaudies, eil. J. Keliuočio
 48. ARMONIKA. „Gromatėlę parašiau“, muz. V. Juozapaičio, eil. S. Žlibino
 49. ARMONIKA. „Kai susiūbuos po mano langu“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 50. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Daina mamai“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Milerytės-Paulauskienės   reik naujasnės
 51. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Mes jau kiti“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Paulauskienės
 52. APYNĖLIS. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 53. VINGIS. „Gyvenimo ratas“, muz. ir eil. A. Mikalausko, aranž. G. Turonio. 
 54.  AŠALIA „Buvo obelys“
 55. Šiškauskas. „Su gimtadieniu“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos
 56. Šiškauskas. „Mūsų čia žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos   
 57. Šiškauskas. „Ačiū tau, mama“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko 
 58. Šiškauskas. „Lietuva“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės
 59. Šiškauskas. „Metų karoliai“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės 
 60. Šiškauskas. „Laikui“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino  
 61. Šiškauskas. „Vaikystės žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. B. Gaigalienės
 62. Sungailienė, V. Šiškauskas. „Aš ja tikiu“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino
 63. Šiškauskas. „Kai mes šalia“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko
 64. Kučinskas. „Saulutė teka rytuose“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. Mario Kern ir S. Basijoko
 65. Kučinskas. „Laukianti širdis“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 66. Kučinskas. „Dvi širdys“, muz. ir  eil. E. Kučinsko
 67. Kučinskas. „Už strazdo giesmę“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko, aranž. J. Jasinskio
 68. Kučinskas. „Manoj širdy dar ne ruduo“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko.
 69. Kučinskas ir ONTREP. „Už gyvenimą“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 70. Paltinienė, E. Kučinskas. „Taip turi būti“, muz. G. Grabowsky, eil. H. Liepos
 71. Kučinskas. „Laimės žiburys“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 72. Valinskienė, E. Kučinskas. „Ugnis ir ledas“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 73. Valinskienė, E. Kučinskas. „Meilės laiptai“, muz. Z. Rudič, eil. A. Elenskio.
 74. Kučinskas. „Raudonom rožėm sninga“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 75. Kučinskas. „Už tuos, kurie“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 76. Kučinskas. „Rytas“, muz. nežin. autoriaus, eil. A. Elenskio 
 77. Kučinskas. „Ne paskutinį kartą“,  muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 78. Kučinskas. „Atidarykim duris“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 79. Kučinskas. „Metai kaip automobiliai“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 80. Kučinskas. „Sušvitai manoj padangėj“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 81. Kučinskas. „Metai skuba, metai eina“, muz. Naut, eil. A. Elenskio
 82. ir E. Kučinskai. „Mamai“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 83. Paškevičius. „Tu vėjo paklausk“, muz. B. Dylan, liet. eil. I. Ašakaitės
 84. Paškevičius. „Dalužė“, muz. G. Paškevičiaus, eil. A. Miškinio, aranž. D. Pulausko.
 85. Paškevičius. „Šiam pasauly visko būna“, muz. G. Paškevičiaus, eil. D. Saukaitytės, aranž. D. Pulausko
 86. Paškevičius. „Mano kraštas“, muz. G. Paškevičiaus, eil. E. Drungytės
 87. Paškevičius „Palankūs vėjai“, muz. S. Čepkausko, eil. E. Drungytės.
 88. Paškevičius. „Šaukiu, Lietau“, muz. ir eil. S. Čepkausko, aranž. A. Baužio
 89. Č. Gabalis. „Palankūs vėjai“, muz.G. Paškevičiaus, eil. E. Drungytės, aranž. D. Pulausko
 90. Vyšniauskas. „Tik negesink šviesos“, muz. O. Vyšniausko, eil. P. Stalionio,                                  aranž. D. Pulausko
 91. Vyšniauskas. „Gimtadienis“, muz. O. Vyšniausko, eil. D. Saukaitytės
  O. Vyšniauskas. „Suvalkijos berniokas“, muz. J. Bašinsko, eil. K. Kubilinsko 
 92. Vyšniauskas. „Žvaigždė žalia“, muz. O. Vyšniausko, eil. S. Lygutaitės Bucevičienės, aranž. J. Jasinskio
 93. Vyšniauskas. „Išdalinau“, muz. O.Vyšniausko, eil. G. Zdebskio
 94. Vitulskis. „Ačiū, kad esi“, muz. R. Lovland, eil. nežin. autoriaus
 95. Vitulskis. „Motinos šviesa“, muz. B. Gorbulskio,  eil. A. Dabulskio, aranž. L. Pilkausko 
 96. Valinskienė, M. Vitulskis. „Svajone, lik sveika“, muz. ir eil. M. Pano, K. Munro, liet. eil. G. Zdebskio
 97. Dirgėlaitė, M. Vitulskis, ĄŽUOLIUKAS.„ Lietuva“ .muz. G. Savinienės, eil. J. Marcinkevičiaus, aranž. D. Pulausko.
 98. Vitulskis. „Lietuva brangi“, muz. J. Naujalio, eil. Maironio
 99. Vitulskis. „Su tavim“, muz. G. Zdebskio, M. Puchovičiaus, eil. G. Zdebskio
 100. Ščiogolevaitė ir M. Vitulskis. „ Jei tiki“, muz. M. Gallardo, eil. R. Lukoševičiūtės
 101. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė ir ČIUTYTA. ,,Piemenaitė“, muz. lietuvių liaudies, eil. S. Nėries, aranž. Č. Kriščiūno
 102. Juozapaitis. „Esu laimingas“, muz. C. Francois, J. Revaux, eil. E. Juozapaitienės
 103. Juozapaitis. „Baltas paukštis“, muz. ir eil. V. Kernagio, aranž. D. Pulausko
 104. I., E. ir V. Juozapaičiai ir I. Prudnikovaitė, V. Prudnikovas. „Giminės“, muz. T. Leiburo, eil. J. Strielkūno, aranž. L. Janušaičio
 105. Noreika. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio
 106. Bagdanavičius. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio, aranž. D. Pulausko   
 107. Marija Beržė ir P. Bagdanavičius. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno, aranž. J. Jasinskio 
 108. Marija Beržė, P. Bagdanavičius. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno, aranž. D. Pulausko
 109. Jennings, R. Karpis. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno 
 110. Povilaitis. „Švieski man vėl“, muz. A. Franklino, eil. S. Povilaičio
 111. Povilaitis. „Vyšnių sodai“, muz. G. Savinienės, eil. E. Drėgvos
 112. Povilaitis. „Metų turtas“, muz. A. Bujavičiaus, eil. A. Kancevičiaus  
 113. Anusauskaitė, S. Povilaitis. „Dėkoju tau, gyvenime“, muz. A. Hammond, eil. S. Povilaičio
 114. Povilaitis. „Senelė“, muz. J. Cechanovičiaus, eil. S. Povilaičio
 115. Povilaitis. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno
 116. Povilaitis. „Jubiliejus“, muz. J. Siurbio, eil. S. Povilaičio
 117. Povilaitis. „Jūros melodija“, muz. G. Litinsko, eil. S. Povilaičio  
 118. Povilaitis. „Sudeginti tiltai“, muz. Dž. Morandi, eil. S. Povilaičio
 119. Pauliukas. „Dar ne ruduo“, muz. Dž. Bekerio, eil. S. Povilaičio
 120. V. Landsbergis, D. Skamarakas, „Aš nevertas švelnių tavo žodžių“, muz. V. V. Landsbergio, eil. P. Širvio.
 121. Ditkovskis, N. Malūnavičiūtė. „Sentimentalus romansas“, muz. O. Ditkovskio, eil. A. Jonyno, aranž. J. Jasinskio
 122. Mamontovas. „Tavo svajonė“, muz. ir eil. A. Mamontovo.
 123. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 124. Dambrauskas. „Rudeninis paukštis“, muz. ir eil. R. Dambrausko
 125. Dambrauskas. „Myliu“, muz. G. Bigazzi, eil. R. Dambrausko
 126. Chrebtovas. „Kalnai ant kalnų“, muz. V. Kernagio, eil. A. Baranausko, aranž. L. Janušaičio
 127. Chrebtovas. „Žemėj Lietuvos“, muz. ir eil. K. Vasiliausko, aranž. L. Pilkausko
 128. Chrebtovas, L. Giedraitytė. „Susitikt tave norėčiau vėlei“, muz. K. Kavecko, eil. V.Spudo
 129. Dž. Butkutė. „Dėl tavęs“, muz. ir eil. Dž. Butkutės
 130. Budaitė. „ Tu numegzk man, mama, kelią“, muz. M. Tamošiūno, eil. M. Martinaičio, aranž. D. Pulausko
 131. Budaitė. „Skrido paukščiai“, muz. J. Budaitės, eil. P. Gaulės, aranž. J. Jasinskio.
 132. Smoriginas. „Paukščiai“, muz. K. Smorigino, eil. A. Churgino
 133. Samanta Tina. „Aš dar dainuosiu“, muz. M. Garberio, I. Berino, eil. A. Baltakio, aranž. L. Janušaičio  
 134. Samanta Tina, „Išdalinau“, muz. O. Vyšniausko,eil. G. Zdebskio, aranž. L. Pilkausko 
 135. Bjelle ir REBELHEART. „Ar išsaugosi mano meilę?“, muz. A. Vilkončiaus, eil. R. Pukalskaitės
 136. Gužauskienė. „Kol tu esi“, muz. ir eil. R. Gužauskienės  
 137. JAZZ ISLAND. „Gera“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno
 138. JAZZ ISLAND. „Putinai“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno. 
 139. Narkutė. „Mažos stotelės“, muz. ir eil. J. Erlicko, aranž. L. Pilkausko.
 140. Narkutė ir M. Mikutavičius. „Keista“, muz. I. Narkutės, S. Stavickio-Stano, eil. I. Narkutės.  
 141. Valinskienė. „Balandėlė“, muz. B. Vaukh, liet. eil. G. Zdebskio
 142. Valinskienė. „Žvaigždė“, muz. N. Presnik, eil. J. Čekatauskaitės
 143. Valinskienė ir I. Kvik. „Mes vienas kitą išgalvojom“, muz. A. Sabilo, eil. V. Prapraso
 144. D. Norvilas. „Medžio degimas“, muz. S. Vosyliaus, eil. G. Jokimaičio
 145. M. Jankavičius. „Gyvenam kartą“, muz. M. Jankavičiaus, eil. V. Lebednyko
 146. Mikalauskas. „Aš prašau“, muz. G. Paškevičiaus, eil. R. Katinaitės – Lumpickienės, aranž. D. Pulausko
 147. L. Mikalauskas ir  E. Bavikinas. „Draugams“,  muz. G. Paškevičiaus, eil. R. Katinaitės – Lumpickienės, aranž. D. Pulausko.
 148. E. Sašenko.„Spindulys“, muz. G. Litinsko, eil. J. Vaičiūnaitės, aranž. L. Pilkausko 
 149. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“, komp. M. K. Oginskis, dir. J. Domarkas 
 150. Vienos simfoninis orkestras. „Rodeckio maršas“, muz. J. Štrauso
 151. SAULĖS KLIOŠAS. „Mėlynos gatvelės“, muz. B. Gorbulskio, eil. V. Palčinskaitės
 152. RONDO. „Laukų gėle“, muz. ir eil. G. Tautkaus 
 153. NAKTINĖS PERSONOS. „Sukasi ratuׅ“, muz. A. Chošnau, eil. A. Vėberio.
 154. Giulija. „O tu dainuok“, muz. ir eil. Giulijos, aranž. L. Pilkausko  
 155. N. Nekrašiūtė. „Visais pasaulio vandenynais“, muz. M. Tamošiūno, eil. E. Drėgvos, aranž. A. Zigmanto.
 156. E. Lendraitytė. „Vėjas man pasakė“, muz. T. Makačino, eil. S. Žlibino, aranž. D. Pulausko.
 157. R. ir K. Stoškai. „Prisėdai šalia“, muz. V. Grušo, eil. V. Grušo, R. Bielskytės
 158. L. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 159. QUORUM „Vaikai po lelijom“, muz. V. Kernagio, eil. S. Gedos
 160. K. Jakutis, I. Dirgėlaitė. „Aš tą kraštą seniai bemačiau“, muz. K. Jakučio, eil. J. Strielkūno, aranž. D. Pulausko (iš poetų)
 161. V. r V. Lacko. „Mamai“, muz. V. Lacko, eil. O. Zenevičienės