Dainų sąrašas 2022-03-16T12:12:09+00:00

Dainų sąrašas nuolat pildomas ir atnaujinamas

 1. MINGĖ. „Plaukia salos“, muz. A. Kosaitės, eil. D. Saukaitytės  
 2. MINGĖ. „Per marias“, muz. R. Bučmio, eil. A. Sajos
 3. MINGĖ „Tyliai jūružė banguoja“,
 4. NALŠIA. „Žiedai, žiedai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 5. NALŠIA. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 6. NALŠIA ir R. Lingė. „Už tave“, muz.lietuvių liaudies, eil. P. Širvio, aranž. A. Vakarinienės, R. Lingės
 7. Lingė ir NALŠIA. „Aš be tavęs“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. R. Lingės, A. Vakarinienės
 8. NALŠIA, R. Lingė ir Malinauskų šeima. „Gegutėlė“, muz. ir eil. V.Stakėno
 9. NALŠIA, „Krito žiedlapiai“, eil. P. Širvio,  m. lietuvių liaudies
 10. NALŠIA, „Vai žydėkit linai“, eil. P. Širvio
 11. ŠEDUVOS BERNAI. „Bėga mano gyvenimo dienos“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.   
 12. ŠEDUVOS BERNAI. „Laimingas augau pas tėvelį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies  
 13. ŠEDUVOS BERNAI. „Puokštę rožių nuostabių“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 14. ŠEDUVOS BERNAI. “Laiškelis”, muz. ir eil. R. Daubaro
 15. ŠEDUVOS BERNAI  “Raganiukė”
 16. ŠEDUVOS BERNAI  “Gaubia sutemos tėviškės klonius”
 17. Zyplių dvaro kapela. „Mano kraštas“, muz. R. Poderio, eil. A. Kursevičienės 
 18. Zyplių dvaro kapela. „Kelias“, muz. R. Poderio, eil. O. Jasinskienės  
 19. Zyplių dvaro kapela. „Kaimo vakarai“, muz. R. Poderio, eil. A. Šidlausko
 20. Zyplių dvaro kapela. „Laimė“, muz. R. Poderio, eil. J. Augustaičio 
 21.  BIJOTAIČIAI. „Rugiagėlė“, muz. ir eil. S. Bugenio   
 22. BIJOTAIČIAI. „Žiedas“, muz. K. Kaminsko, eil. A. Katiliaus 
 23. BIJOTAIČIAI. „Žuvėdra“, muz. ir eil. S. Bugenio  
 24. BIJOTAIČIAI. „Ont aukšta kalna“, muz. ir eil. J. Misiūnienės 
 25. PUNELĖ. „Metai“, muz. ir eil. nežinomo autoriaus  
 26. PUNELĖ . „Prisiminimai“, muz. ir eil. nežin. autoriaus  
 27.  PUNELĖ. „Parašyk“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 28.  PUNELĖ. „Negrįžtantis gegužis“, muz. ir eil. nežin. aut.
 29. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Vėl gegužio žiedai“, muz. ir eil. V. Svitojaus  
 30. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Dainuok ir šok“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 31. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Ach, ta laimė“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 32. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Priskinsiu tau lauko gėlių“, muz. ir eil. A. Mikalausko 
 33. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Mes Lietuvoj“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 34. VILAINIAI. „Gyvenimo ratas“ , muz. ir eil. A. Mikalausko
 35. GIMINĖS. „Mamos skarelė“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės  
 36. GIMINĖS. „Tarp alyvų“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 37. GIMINĖS. „Širdies dūžiai“, muz. A. Zavistauskienės, eil. O. Čirvinskienės
 38. GIMINĖS. „Mes tik kartą regėjom viens kitą“, muz. A. Zavistauskienės, eil. B. Papečkienės
 39. GIMINĖS. „Daina Kalvarijai“, muz. ir  eil. A. Zavistauskienės
 40. GIMINĖS. „O tu ateik kaip kadais“,muz. ir  eil. nežin. autoriaus, aranž. A. Zavistauskienės
 41. GIMINĖS. „Mano ilgesio daina“, muz. A. Zavistauskienės, eil. V. Šeporaitienės
 42. GIMINĖS. „Vieną gražų vakarėlį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 43. RASKILA. „Kam buri tu iš gėlelės“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 44. RASKILA. „Debesį pilką“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 45. RASKILA. „Ar prisimeni auštantį rytą“. muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 46. RASKILA. „Aušta aušrelė“
 47. ARMONIKA. „Buvo naktys švento Jono“, muz. lietuvių liaudies, eil. J. Keliuočio
 48. ARMONIKA. „Gromatėlę parašiau“, muz. V. Juozapaičio, eil. S. Žlibino
 49. ARMONIKA. „Kai susiūbuos po mano langu“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 50. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Daina mamai“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Milerytės-Paulauskienės   reik naujasnės
 51. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Mes jau kiti“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Paulauskienės
 52. APYNĖLIS. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 53. VINGIS. „Gyvenimo ratas“, muz. ir eil. A. Mikalausko, aranž. G. Turonio. 
 54.  AŠALIA „Buvo obelys“
 55. Šiškauskas. „Su gimtadieniu“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos
 56. Šiškauskas. „Mūsų čia žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos   
 57. Šiškauskas. „Ačiū tau, mama“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko 
 58. Šiškauskas. „Lietuva“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės
 59. Šiškauskas. „Metų karoliai“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės 
 60. Šiškauskas. „Laikui“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino  
 61. Šiškauskas. „Vaikystės žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. B. Gaigalienės
 62. Šiškauskas. „Aš gyvenu tarp vyturių“
 63. Sungailienė, V. Šiškauskas. „Aš ja tikiu“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino
 64. Šiškauskas. „Kai mes šalia“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko
 65. Kučinskas. „Saulutė teka rytuose“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. Mario Kern ir S. Basijoko
 66. Kučinskas. „Laukianti širdis“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 67. Kučinskas. „Dvi širdys“, muz. ir  eil. E. Kučinsko
 68. Kučinskas. „Už strazdo giesmę“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko, aranž. J. Jasinskio
 69. Kučinskas. „Manoj širdy dar ne ruduo“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko.
 70. Kučinskas ir ONTREP. „Už gyvenimą“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 71. Paltinienė, E. Kučinskas. „Taip turi būti“, muz. G. Grabowsky, eil. H. Liepos
 72. Kučinskas. „Laimės žiburys“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 73. Valinskienė, E. Kučinskas. „Ugnis ir ledas“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 74. Valinskienė, E. Kučinskas. „Meilės laiptai“, muz. Z. Rudič, eil. A. Elenskio.
 75. Kučinskas. „Raudonom rožėm sninga“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 76. Kučinskas. „Už tuos, kurie“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 77. Kučinskas. „Rytas“, muz. nežin. autoriaus, eil. A. Elenskio 
 78. Kučinskas. „Ne paskutinį kartą“,  muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 79. Kučinskas. „Atidarykim duris“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 80. Kučinskas. „Metai kaip automobiliai“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 81. Kučinskas. „Sušvitai manoj padangėj“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 82. Kučinskas. „Metai skuba, metai eina“, muz. Naut, eil. A. Elenskio
 83. Kučinskai. „Mamai“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 84. Vyšniauskas. „Tik negesink šviesos“, muz. O. Vyšniausko, eil. P. Stalionio,                                  
 85. Vyšniauskas. „Gimtadienis“, muz. O. Vyšniausko, eil. D. Saukaitytės
 86. O. Vyšniauskas. „Suvalkijos berniokas“, muz. J. Bašinsko, eil. K. Kubilinsko 
 87. Vyšniauskas. „Žvaigždė žalia“, muz. O. Vyšniausko, eil. S. Lygutaitės Bucevičienės, aranž. J. Jasinskio
 88. Vyšniauskas. „Išdalinau“, muz. O.Vyšniausko, eil. G. Zdebskio
 89. Vitulskis. „Ačiū, kad esi“, muz. R. Lovland, eil. nežin. autoriaus
 90. Vitulskis. „Motinos šviesa“, muz. B. Gorbulskio,  eil. A. Dabulskio, aranž. L. Pilkausko 
 91. Valinskienė, M. Vitulskis. „Svajone, lik sveika“, muz. ir eil. M. Pano, K. Munro, liet. eil. G. Zdebskio
 92. Dirgėlaitė, M. Vitulskis, ĄŽUOLIUKAS.„ Lietuva“ .muz. G. Savinienės, eil. J. Marcinkevičiaus, aranž. D. Pulausko.
 93. Vitulskis. „Lietuva brangi“, muz. J. Naujalio, eil. Maironio
 94. Vitulskis. „Su tavim“, muz. G. Zdebskio, M. Puchovičiaus, eil. G. Zdebskio
 95. Ščiogolevaitė ir M. Vitulskis. „ Jei tiki“, muz. M. Gallardo, eil. R. Lukoševičiūtės
 96. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė ir ČIUTYTA. ,,Piemenaitė“, muz. lietuvių liaudies, eil. S. Nėries, aranž. Č. Kriščiūno
 97. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė. „Motinos rauda“, muz. D. Fosterio. liet. eil. J. Radišauskienės
 98. Juozapaitis. „Esu laimingas“, muz. C. Francois, J. Revaux, eil. E. Juozapaitienės
 99. Juozapaitis. „Baltas paukštis“, muz. ir eil. V. Kernagio, aranž. D. Pulausko
 100. I., E. ir V. Juozapaičiai ir I. Prudnikovaitė, V. Prudnikovas. „Giminės“, muz. T. Leiburo, eil. J. Strielkūno, aranž. L. Janušaičio
 101. Noreika. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio
 102. Bagdanavičius. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio, aranž. D. Pulausko   
 103. Marija Beržė ir P. Bagdanavičius. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno, aranž. J. Jasinskio 
 104. Marija Beržė, P. Bagdanavičius. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno, aranž. D. Pulausko
 105. Jennings, R. Karpis. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno 
 106. Povilaitis. „Švieski man vėl“, muz. A. Franklino, eil. S. Povilaičio
 107. Povilaitis. „Vyšnių sodai“, muz. G. Savinienės, eil. E. Drėgvos
 108. Povilaitis. „Metų turtas“, muz. A. Bujavičiaus, eil. A. Kancevičiaus  
 109. Anusauskaitė, S. Povilaitis. „Dėkoju tau, gyvenime“, muz. A. Hammond, eil. S. Povilaičio
 110. Povilaitis. „Senelė“, muz. J. Cechanovičiaus, eil. S. Povilaičio
 111. Povilaitis. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno
 112. Povilaitis. „Jubiliejus“, muz. J. Siurbio, eil. S. Povilaičio
 113. Povilaitis. „Jūros melodija“, muz. G. Litinsko, eil. S. Povilaičio  
 114. Povilaitis. „Sudeginti tiltai“, muz. Dž. Morandi, eil. S. Povilaičio
 115. Pauliukas. „Dar ne ruduo“, muz. Dž. Bekerio, eil. S. Povilaičio
 116. V. Landsbergis, D. Skamarakas, „Aš nevertas švelnių tavo žodžių“, muz. V. V. Landsbergio, eil. P. Širvio.
 117. Ditkovskis, N. Malūnavičiūtė. „Sentimentalus romansas“, muz. O. Ditkovskio, eil. A. Jonyno, aranž. J. Jasinskio
 118. Mamontovas. „Tavo svajonė“, muz. ir eil. A. Mamontovo.
 119. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 120. Chrebtovas. „Kalnai ant kalnų“, muz. V. Kernagio, eil. A. Baranausko, aranž. L. Janušaičio
 121. Chrebtovas. „Žemėj Lietuvos“, muz. ir eil. K. Vasiliausko, aranž. L. Pilkausko
 122. Chrebtovas, L. Giedraitytė. „Susitikt tave norėčiau vėlei“, muz. K. Kavecko, eil. V.Spudo
 123. Dž. Butkutė. „Dėl tavęs“, muz. ir eil. Dž. Butkutės
 124. Budaitė. „ Tu numegzk man, mama, kelią“, muz. M. Tamošiūno, eil. M. Martinaičio, aranž. D. Pulausko
 125. Budaitė. „Skrido paukščiai“, muz. J. Budaitės, eil. P. Gaulės, aranž. J. Jasinskio.
 126. Smoriginas. „Paukščiai“, muz. K. Smorigino, eil. A. Churgino
 127. Samanta Tina. „Aš dar dainuosiu“, muz. M. Garberio, I. Berino, eil. A. Baltakio, aranž. L. Janušaičio  
 128. Samanta Tina, „Išdalinau“, muz. O. Vyšniausko,eil. G. Zdebskio, aranž. L. Pilkausko 
 129. Bjelle ir REBELHEART. „Ar išsaugosi mano meilę?“, muz. A. Vilkončiaus, eil. R. Pukalskaitės
 130. Gužauskienė. „Kol tu esi“, muz. ir eil. R. Gužauskienės  
 131. JAZZ ISLAND. „Gera“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno
 132. JAZZ ISLAND. „Putinai“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno. 
 133. Narkutė. „Mažos stotelės“, muz. ir eil. J. Erlicko, aranž. L. Pilkausko.
 134. Narkutė ir M. Mikutavičius. „Keista“, muz. I. Narkutės, S. Stavickio-Stano, eil. I. Narkutės.  
 135. Valinskienė. „Balandėlė“, muz. B. Vaukh, liet. eil. G. Zdebskio
 136. Valinskienė. „Žvaigždė“, muz. N. Presnik, eil. J. Čekatauskaitės
 137. Valinskienė ir I. Kvik. „Mes vienas kitą išgalvojom“, muz. A. Sabilo, eil. V. Prapraso
 138. D. Norvilas. „Medžio degimas“, muz. S. Vosyliaus, eil. G. Jokimaičio
 139. M. Jankavičius. „Gyvenam kartą“, muz. M. Jankavičiaus, eil. V. Lebednyko
 140. E. Sašenko.„Spindulys“, muz. G. Litinsko, eil. J. Vaičiūnaitės, aranž. L. Pilkausko 
 141. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“, komp. M. K. Oginskis, dir. J. Domarkas 
 142. Vienos simfoninis orkestras. „Rodeckio maršas“, muz. J. Štrauso
 143. SAULĖS KLIOŠAS. „Mėlynos gatvelės“, muz. B. Gorbulskio, eil. V. Palčinskaitės
 144. RONDO. „Laukų gėle“, muz. ir eil. G. Tautkaus 
 145. NAKTINĖS PERSONOS. „Sukasi ratuׅ“, muz. A. Chošnau, eil. A. Vėberio.
 146. Giulija. „O tu dainuok“, muz. ir eil. Giulijos, aranž. L. Pilkausko  
 147. N. Nekrašiūtė. „Visais pasaulio vandenynais“, muz. M. Tamošiūno, eil. E. Drėgvos, aranž. A. Zigmanto.
 148. E. Lendraitytė. „Vėjas man pasakė“, muz. T. Makačino, eil. S. Žlibino, aranž. D. Pulausko.
 149. R. ir K. Stoškai. „Prisėdai šalia“, muz. V. Grušo, eil. V. Grušo, R. Bielskytės
 150. L. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 151. QUORUM „Vaikai po lelijom“, muz. V. Kernagio, eil. S. Gedos
 152. K. Jakutis, I. Dirgėlaitė. „Aš tą kraštą seniai bemačiau“, muz. K. Jakučio, eil. J. Strielkūno, aranž. D. Pulausko (iš poetų)
 153. V. r V. Lacko. „Mamai“, muz. V. Lacko, eil. O. Zenevičienės
 154. V. Kazlauskas, J. Stanislovaitis. „Už mus visus“
 155. IL SENSO „Dėkoju tau gyvenime“
 156. M. Levickis ir styginių kvintetas. „Metų laikai.Vasara. II dalis Presto. Audra“, muz. A. Vivaldi

 157. L. Rastokaitė. „Nuogas ruduo“, muz. K. Jakučio, eil. A. Miškinio.