Dainų sąrašas 2022-08-18T08:19:50+00:00

Dainų sąrašas nuolat pildomas ir atnaujinamas

 1. MINGĖ. „Plaukia salos“, muz. A. Kosaitės, eil. D. Saukaitytės  
 2. MINGĖ. „Per marias“, muz. R. Bučmio, eil. A. Sajos
 3. MINGĖ „Tyliai jūružė banguoja“,
 4. NALŠIA. „Žiedai, žiedai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 5. NALŠIA. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 6. NALŠIA ir R. Lingė. „Už tave“, muz.lietuvių liaudies, eil. P. Širvio, aranž. A. Vakarinienės, R. Lingės
 7. Lingė ir NALŠIA. „Aš be tavęs“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. R. Lingės, A. Vakarinienės
 8. NALŠIA, R. Lingė ir Malinauskų šeima. „Gegutėlė“, muz. ir eil. V.Stakėno
 9. NALŠIA, „Krito žiedlapiai“, eil. P. Širvio,  m. lietuvių liaudies
 10. NALŠIA, „Vai žydėkit linai“, eil. P. Širvio
 11. ŠEDUVOS BERNAI. „Bėga mano gyvenimo dienos“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.   
 12. ŠEDUVOS BERNAI. „Laimingas augau pas tėvelį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies  
 13. ŠEDUVOS BERNAI. „Puokštę rožių nuostabių“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 14. ŠEDUVOS BERNAI. “Laiškelis”, muz. ir eil. R. Daubaro
 15. ŠEDUVOS BERNAI  “Raganiukė”
 16. ŠEDUVOS BERNAI  “Gaubia sutemos tėviškės klonius”
 17. Zyplių dvaro kapela. „Mano kraštas“, muz. R. Poderio, eil. A. Kursevičienės 
 18. Zyplių dvaro kapela. „Kelias“, muz. R. Poderio, eil. O. Jasinskienės  
 19. Zyplių dvaro kapela. „Kaimo vakarai“, muz. R. Poderio, eil. A. Šidlausko
 20. Zyplių dvaro kapela. „Laimė“, muz. R. Poderio, eil. J. Augustaičio 
 21.  BIJOTAIČIAI. „Rugiagėlė“, muz. ir eil. S. Bugenio   
 22. BIJOTAIČIAI. „Žiedas“, muz. K. Kaminsko, eil. A. Katiliaus 
 23. BIJOTAIČIAI. „Žuvėdra“, muz. ir eil. S. Bugenio  
 24. BIJOTAIČIAI. „Ont aukšta kalna“, muz. ir eil. J. Misiūnienės 
 25. PUNELĖ. „Metai“, muz. ir eil. nežinomo autoriaus  
 26. PUNELĖ . „Prisiminimai“, muz. ir eil. nežin. autoriaus  
 27.  PUNELĖ. „Parašyk“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 28.  PUNELĖ. „Negrįžtantis gegužis“, muz. ir eil. nežin. aut.
 29. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Vėl gegužio žiedai“, muz. ir eil. V. Svitojaus  
 30. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Dainuok ir šok“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 31. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Ach, ta laimė“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 32. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Priskinsiu tau lauko gėlių“, muz. ir eil. A. Mikalausko 
 33. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Mes Lietuvoj“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 34. VILAINIAI. „Gyvenimo ratas“ , muz. ir eil. A. Mikalausko
 35. GIMINĖS. „Mamos skarelė“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės  
 36. GIMINĖS. „Tarp alyvų“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 37. GIMINĖS. „Širdies dūžiai“, muz. A. Zavistauskienės, eil. O. Čirvinskienės
 38. GIMINĖS. „Mes tik kartą regėjom viens kitą“, muz. A. Zavistauskienės, eil. B. Papečkienės
 39. GIMINĖS. „Daina Kalvarijai“, muz. ir  eil. A. Zavistauskienės
 40. GIMINĖS. „O tu ateik kaip kadais“,muz. ir  eil. nežin. autoriaus, aranž. A. Zavistauskienės
 41. GIMINĖS. „Mano ilgesio daina“, muz. A. Zavistauskienės, eil. V. Šeporaitienės
 42. GIMINĖS. „Vieną gražų vakarėlį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 43. RASKILA. „Kam buri tu iš gėlelės“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 44. RASKILA. „Debesį pilką“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 45. RASKILA. „Ar prisimeni auštantį rytą“. muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 46. RASKILA. „Aušta aušrelė“
 47. ARMONIKA. „Buvo naktys švento Jono“, muz. lietuvių liaudies, eil. J. Keliuočio
 48. ARMONIKA. „Gromatėlę parašiau“, muz. V. Juozapaičio, eil. S. Žlibino
 49. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Daina mamai“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Milerytės-Paulauskienės   reik naujasnės
 50. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Mes jau kiti“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Paulauskienės
 51. APYNĖLIS. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 52. VINGIS. „Gyvenimo ratas“, muz. ir eil. A. Mikalausko, aranž. G. Turonio. 
 53.  AŠALIA „Buvo obelys“
 54. Šiškauskas. „Su gimtadieniu“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos
 55. Šiškauskas. „Mūsų čia žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos   
 56. Šiškauskas. „Ačiū tau, mama“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko 
 57. Šiškauskas. „Lietuva“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės
 58. Šiškauskas. „Metų karoliai“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės 
 59. Šiškauskas. „Laikui“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino  
 60. Šiškauskas. „Vaikystės žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. B. Gaigalienės
 61. Šiškauskas. „Aš gyvenu tarp vyturių“
 62. Sungailienė, V. Šiškauskas. „Aš ja tikiu“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino
 63. Šiškauskas. „Kai mes šalia“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko
 64. Kučinskas. „Saulutė teka rytuose“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. Mario Kern ir S. Basijoko
 65. Kučinskas. „Laukianti širdis“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 66. Kučinskas. „Dvi širdys“, muz. ir  eil. E. Kučinsko
 67. Kučinskas. „Už strazdo giesmę“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko, aranž. J. Jasinskio
 68. Kučinskas. „Manoj širdy dar ne ruduo“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko.
 69. Kučinskas ir ONTREP. „Už gyvenimą“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 70. Paltinienė, E. Kučinskas. „Taip turi būti“, muz. G. Grabowsky, eil. H. Liepos
 71. Kučinskas. „Laimės žiburys“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 72. Valinskienė, E. Kučinskas. „Ugnis ir ledas“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 73. Valinskienė, E. Kučinskas. „Meilės laiptai“, muz. Z. Rudič, eil. A. Elenskio.
 74. Kučinskas. „Raudonom rožėm sninga“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 75. Kučinskas. „Už tuos, kurie“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 76. Kučinskas. „Rytas“, muz. nežin. autoriaus, eil. A. Elenskio 
 77. Kučinskas. „Ne paskutinį kartą“,  muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 78. Kučinskas. „Atidarykim duris“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 79. Kučinskas. „Metai kaip automobiliai“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 80. Kučinskas. „Sušvitai manoj padangėj“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 81. Kučinskas. „Metai skuba, metai eina“, muz. Naut, eil. A. Elenskio
 82. Kučinskai. „Mamai“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 83. Vyšniauskas. „Tik negesink šviesos“, muz. O. Vyšniausko, eil. P. Stalionio,                                  
 84. Vyšniauskas. „Gimtadienis“, muz. O. Vyšniausko, eil. D. Saukaitytės
 85. O. Vyšniauskas. „Suvalkijos berniokas“, muz. J. Bašinsko, eil. K. Kubilinsko 
 86. Vyšniauskas. „Žvaigždė žalia“, muz. O. Vyšniausko, eil. S. Lygutaitės Bucevičienės, aranž. J. Jasinskio
 87. Vyšniauskas. „Išdalinau“, muz. O.Vyšniausko, eil. G. Zdebskio
 88. Vitulskis. „Ačiū, kad esi“, muz. R. Lovland, eil. nežin. autoriaus
 89. Vitulskis. „Motinos šviesa“, muz. B. Gorbulskio,  eil. A. Dabulskio, aranž. L. Pilkausko 
 90. Valinskienė, M. Vitulskis. „Svajone, lik sveika“, muz. ir eil. M. Pano, K. Munro, liet. eil. G. Zdebskio
 91. Dirgėlaitė, M. Vitulskis, ĄŽUOLIUKAS.„ Lietuva“ .muz. G. Savinienės, eil. J. Marcinkevičiaus, aranž. D. Pulausko.
 92. Vitulskis. „Lietuva brangi“, muz. J. Naujalio, eil. Maironio
 93. Vitulskis. „Su tavim“, muz. G. Zdebskio, M. Puchovičiaus, eil. G. Zdebskio
 94. Ščiogolevaitė ir M. Vitulskis. „ Jei tiki“, muz. M. Gallardo, eil. R. Lukoševičiūtės
 95. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė ir ČIUTYTA. ,,Piemenaitė“, muz. lietuvių liaudies, eil. S. Nėries, aranž. Č. Kriščiūno
 96. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė. „Motinos rauda“, muz. D. Fosterio. liet. eil. J. Radišauskienės
 97. Juozapaitis. „Esu laimingas“, muz. C. Francois, J. Revaux, eil. E. Juozapaitienės
 98. Juozapaitis. „Baltas paukštis“, muz. ir eil. V. Kernagio, aranž. D. Pulausko
 99. I., E. ir V. Juozapaičiai ir I. Prudnikovaitė, V. Prudnikovas. „Giminės“, muz. T. Leiburo, eil. J. Strielkūno, aranž. L. Janušaičio
 100. Noreika. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio
 101. Bagdanavičius. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio, aranž. D. Pulausko   
 102. Marija Beržė ir P. Bagdanavičius. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno, aranž. J. Jasinskio 
 103. Marija Beržė, P. Bagdanavičius. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno, aranž. D. Pulausko
 104. Jennings, R. Karpis. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno 
 105. Povilaitis. „Švieski man vėl“, muz. A. Franklino, eil. S. Povilaičio
 106. Povilaitis. „Vyšnių sodai“, muz. G. Savinienės, eil. E. Drėgvos
 107. Povilaitis. „Metų turtas“, muz. A. Bujavičiaus, eil. A. Kancevičiaus  
 108. Anusauskaitė, S. Povilaitis. „Dėkoju tau, gyvenime“, muz. A. Hammond, eil. S. Povilaičio
 109. Povilaitis. „Senelė“, muz. J. Cechanovičiaus, eil. S. Povilaičio
 110. Povilaitis. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno
 111. Povilaitis. „Jubiliejus“, muz. J. Siurbio, eil. S. Povilaičio
 112. Povilaitis. „Jūros melodija“, muz. G. Litinsko, eil. S. Povilaičio  
 113. Povilaitis. „Sudeginti tiltai“, muz. Dž. Morandi, eil. S. Povilaičio
 114. Pauliukas. „Dar ne ruduo“, muz. Dž. Bekerio, eil. S. Povilaičio
 115. V. Landsbergis, D. Skamarakas, „Aš nevertas švelnių tavo žodžių“, muz. V. V. Landsbergio, eil. P. Širvio.
 116. Ditkovskis, N. Malūnavičiūtė. „Sentimentalus romansas“, muz. O. Ditkovskio, eil. A. Jonyno, aranž. J. Jasinskio
 117. Mamontovas. „Tavo svajonė“, muz. ir eil. A. Mamontovo.
 118. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 119. Chrebtovas. „Kalnai ant kalnų“, muz. V. Kernagio, eil. A. Baranausko, aranž. L. Janušaičio
 120. Chrebtovas. „Žemėj Lietuvos“, muz. ir eil. K. Vasiliausko, aranž. L. Pilkausko
 121. Chrebtovas, L. Giedraitytė. „Susitikt tave norėčiau vėlei“, muz. K. Kavecko, eil. V.Spudo
 122. Dž. Butkutė. „Dėl tavęs“, muz. ir eil. Dž. Butkutės
 123. Budaitė. „ Tu numegzk man, mama, kelią“, muz. M. Tamošiūno, eil. M. Martinaičio, aranž. D. Pulausko
 124. Budaitė. „Skrido paukščiai“, muz. J. Budaitės, eil. P. Gaulės, aranž. J. Jasinskio.
 125. Smoriginas. „Paukščiai“, muz. K. Smorigino, eil. A. Churgino
 126. Samanta Tina. „Aš dar dainuosiu“, muz. M. Garberio, I. Berino, eil. A. Baltakio, aranž. L. Janušaičio  
 127. Samanta Tina, „Išdalinau“, muz. O. Vyšniausko,eil. G. Zdebskio, aranž. L. Pilkausko 
 128. Bjelle ir REBELHEART. „Ar išsaugosi mano meilę?“, muz. A. Vilkončiaus, eil. R. Pukalskaitės
 129. Gužauskienė. „Kol tu esi“, muz. ir eil. R. Gužauskienės  
 130. JAZZ ISLAND. „Gera“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno
 131. JAZZ ISLAND. „Putinai“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno. 
 132. Narkutė. „Mažos stotelės“, muz. ir eil. J. Erlicko, aranž. L. Pilkausko.
 133. Narkutė ir M. Mikutavičius. „Keista“, muz. I. Narkutės, S. Stavickio-Stano, eil. I. Narkutės.  
 134. Valinskienė. „Balandėlė“, muz. B. Vaukh, liet. eil. G. Zdebskio
 135. Valinskienė. „Žvaigždė“, muz. N. Presnik, eil. J. Čekatauskaitės
 136. Valinskienė ir I. Kvik. „Mes vienas kitą išgalvojom“, muz. A. Sabilo, eil. V. Prapraso
 137. D. Norvilas. „Medžio degimas“, muz. S. Vosyliaus, eil. G. Jokimaičio
 138. M. Jankavičius. „Gyvenam kartą“, muz. M. Jankavičiaus, eil. V. Lebednyko
 139. E. Sašenko.„Spindulys“, muz. G. Litinsko, eil. J. Vaičiūnaitės, aranž. L. Pilkausko 
 140. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“, komp. M. K. Oginskis, dir. J. Domarkas 
 141. Vienos simfoninis orkestras. „Rodeckio maršas“, muz. J. Štrauso
 142. SAULĖS KLIOŠAS. „Mėlynos gatvelės“, muz. B. Gorbulskio, eil. V. Palčinskaitės
 143. RONDO. „Laukų gėle“, muz. ir eil. G. Tautkaus 
 144. NAKTINĖS PERSONOS. „Sukasi ratuׅ“, muz. A. Chošnau, eil. A. Vėberio.
 145. Giulija. „O tu dainuok“, muz. ir eil. Giulijos, aranž. L. Pilkausko  
 146. N. Nekrašiūtė. „Visais pasaulio vandenynais“, muz. M. Tamošiūno, eil. E. Drėgvos, aranž. A. Zigmanto.
 147. E. Lendraitytė. „Vėjas man pasakė“, muz. T. Makačino, eil. S. Žlibino, aranž. D. Pulausko.
 148. R. ir K. Stoškai. „Prisėdai šalia“, muz. V. Grušo, eil. V. Grušo, R. Bielskytės
 149. L. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 150. QUORUM „Vaikai po lelijom“, muz. V. Kernagio, eil. S. Gedos
 151. K. Jakutis, I. Dirgėlaitė. „Aš tą kraštą seniai bemačiau“, muz. K. Jakučio, eil. J. Strielkūno, aranž. D. Pulausko (iš poetų)
 152. V. r V. Lacko. „Mamai“, muz. V. Lacko, eil. O. Zenevičienės
 153. V. Kazlauskas, J. Stanislovaitis. „Už mus visus“
 154. IL SENSO „Dėkoju tau gyvenime“
 155. M. Levickis ir styginių kvintetas. „Metų laikai.Vasara. II dalis Presto. Audra“, muz. A. Vivaldi

 156. L. Rastokaitė. „Nuogas ruduo“, muz. K. Jakučio, eil. A. Miškinio.