Dainų sąrašas 2022-01-21T10:35:57+00:00

Dainų sąrašas nuolat pildomas ir atnaujinamas

 1. MINGĖ. „Plaukia salos“, muz. A. Kosaitės, eil. D. Saukaitytės  
 2. MINGĖ. „Per marias“, muz. R. Bučmio, eil. A. Sajos
 3. MINGĖ „Tyliai jūružė banguoja“,
 4. NALŠIA. „Žiedai, žiedai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 5. NALŠIA. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 6. NALŠIA ir R. Lingė. „Už tave“, muz.lietuvių liaudies, eil. P. Širvio, aranž. A. Vakarinienės, R. Lingės
 7. Lingė ir NALŠIA. „Aš be tavęs“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. R. Lingės, A. Vakarinienės
 8. NALŠIA, R. Lingė ir Malinauskų šeima. „Gegutėlė“, muz. ir eil. V.Stakėno
 9. NALŠIA, „Krito žiedlapiai“, eil. P. Širvio,  m. lietuvių liaudies
 10. NALŠIA, „Vai žydėkit linai“, eil. P. Širvio
 11. ŠEDUVOS BERNAI. „Bėga mano gyvenimo dienos“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.   
 12. ŠEDUVOS BERNAI. „Laimingas augau pas tėvelį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies  
 13. ŠEDUVOS BERNAI. „Puokštę rožių nuostabių“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 14. ŠEDUVOS BERNAI. “Laiškelis”, muz. ir eil. R. Daubaro
 15. ŠEDUVOS BERNAI  “Raganiukė”
 16. ŠEDUVOS BERNAI  “Gaubia sutemos tėviškės klonius”
 17. Zyplių dvaro kapela. „Mano kraštas“, muz. R. Poderio, eil. A. Kursevičienės 
 18. Zyplių dvaro kapela. „Kelias“, muz. R. Poderio, eil. O. Jasinskienės  
 19. Zyplių dvaro kapela. „Kaimo vakarai“, muz. R. Poderio, eil. A. Šidlausko
 20. Zyplių dvaro kapela. „Laimė“, muz. R. Poderio, eil. J. Augustaičio 
 21.  BIJOTAIČIAI. „Rugiagėlė“, muz. ir eil. S. Bugenio   
 22. BIJOTAIČIAI. „Žiedas“, muz. K. Kaminsko, eil. A. Katiliaus 
 23. BIJOTAIČIAI. „Žuvėdra“, muz. ir eil. S. Bugenio  
 24. BIJOTAIČIAI. „Ont aukšta kalna“, muz. ir eil. J. Misiūnienės 
 25. PUNELĖ. „Metai“, muz. ir eil. nežinomo autoriaus  
 26. PUNELĖ . „Prisiminimai“, muz. ir eil. nežin. autoriaus  
 27.  PUNELĖ. „Parašyk“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 28.  PUNELĖ. „Negrįžtantis gegužis“, muz. ir eil. nežin. aut.
 29. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Vėl gegužio žiedai“, muz. ir eil. V. Svitojaus  
 30. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Dainuok ir šok“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 31. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Ach, ta laimė“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 32. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Priskinsiu tau lauko gėlių“, muz. ir eil. A. Mikalausko 
 33. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Mes Lietuvoj“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 34. VILAINIAI. „Gyvenimo ratas“ , muz. ir eil. A. Mikalausko
 35. GIMINĖS. „Mamos skarelė“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės  
 36. GIMINĖS. „Tarp alyvų“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 37. GIMINĖS. „Širdies dūžiai“, muz. A. Zavistauskienės, eil. O. Čirvinskienės
 38. GIMINĖS. „Mes tik kartą regėjom viens kitą“, muz. A. Zavistauskienės, eil. B. Papečkienės
 39. GIMINĖS. „Daina Kalvarijai“, muz. ir  eil. A. Zavistauskienės
 40. GIMINĖS. „O tu ateik kaip kadais“,muz. ir  eil. nežin. autoriaus, aranž. A. Zavistauskienės
 41. GIMINĖS. „Mano ilgesio daina“, muz. A. Zavistauskienės, eil. V. Šeporaitienės
 42. GIMINĖS. „Vieną gražų vakarėlį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 43. RASKILA. „Kam buri tu iš gėlelės“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 44. RASKILA. „Debesį pilką“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 45. RASKILA. „Ar prisimeni auštantį rytą“. muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 46. RASKILA. „Aušta aušrelė“
 47. ARMONIKA. „Buvo naktys švento Jono“, muz. lietuvių liaudies, eil. J. Keliuočio
 48. ARMONIKA. „Gromatėlę parašiau“, muz. V. Juozapaičio, eil. S. Žlibino
 49. ARMONIKA. „Kai susiūbuos po mano langu“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 50. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Daina mamai“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Milerytės-Paulauskienės   reik naujasnės
 51. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Mes jau kiti“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Paulauskienės
 52. APYNĖLIS. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 53. VINGIS. „Gyvenimo ratas“, muz. ir eil. A. Mikalausko, aranž. G. Turonio. 
 54.  AŠALIA „Buvo obelys“
 55. Šiškauskas. „Su gimtadieniu“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos
 56. Šiškauskas. „Mūsų čia žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos   
 57. Šiškauskas. „Ačiū tau, mama“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko 
 58. Šiškauskas. „Lietuva“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės
 59. Šiškauskas. „Metų karoliai“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės 
 60. Šiškauskas. „Laikui“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino  
 61. Šiškauskas. „Vaikystės žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. B. Gaigalienės
 62. Šiškauskas. „Aš gyvenu tarp vyturių“
 63. Sungailienė, V. Šiškauskas. „Aš ja tikiu“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino
 64. Šiškauskas. „Kai mes šalia“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko
 65. Kučinskas. „Saulutė teka rytuose“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. Mario Kern ir S. Basijoko
 66. Kučinskas. „Laukianti širdis“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 67. Kučinskas. „Dvi širdys“, muz. ir  eil. E. Kučinsko
 68. Kučinskas. „Už strazdo giesmę“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko, aranž. J. Jasinskio
 69. Kučinskas. „Manoj širdy dar ne ruduo“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko.
 70. Kučinskas ir ONTREP. „Už gyvenimą“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 71. Paltinienė, E. Kučinskas. „Taip turi būti“, muz. G. Grabowsky, eil. H. Liepos
 72. Kučinskas. „Laimės žiburys“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 73. Valinskienė, E. Kučinskas. „Ugnis ir ledas“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 74. Valinskienė, E. Kučinskas. „Meilės laiptai“, muz. Z. Rudič, eil. A. Elenskio.
 75. Kučinskas. „Raudonom rožėm sninga“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 76. Kučinskas. „Už tuos, kurie“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 77. Kučinskas. „Rytas“, muz. nežin. autoriaus, eil. A. Elenskio 
 78. Kučinskas. „Ne paskutinį kartą“,  muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 79. Kučinskas. „Atidarykim duris“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 80. Kučinskas. „Metai kaip automobiliai“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 81. Kučinskas. „Sušvitai manoj padangėj“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 82. Kučinskas. „Metai skuba, metai eina“, muz. Naut, eil. A. Elenskio
 83. ir E. Kučinskai. „Mamai“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 84. Paškevičius. „Tu vėjo paklausk“, muz. B. Dylan, liet. eil. I. Ašakaitės
 85. Paškevičius. „Dalužė“, muz. G. Paškevičiaus, eil. A. Miškinio, aranž. D. Pulausko.
 86. Paškevičius. „Šiam pasauly visko būna“, muz. G. Paškevičiaus, eil. D. Saukaitytės, aranž. D. Pulausko
 87. Paškevičius. „Mano kraštas“, muz. G. Paškevičiaus, eil. E. Drungytės
 88. Paškevičius „Palankūs vėjai“, muz. S. Čepkausko, eil. E. Drungytės.
 89. Paškevičius. „Šaukiu, Lietau“, muz. ir eil. S. Čepkausko, aranž. A. Baužio
 90. Č. Gabalis. „Palankūs vėjai“, muz.G. Paškevičiaus, eil. E. Drungytės, aranž. D. Pulausko
 91. Vyšniauskas. „Tik negesink šviesos“, muz. O. Vyšniausko, eil. P. Stalionio,                                  aranž. D. Pulausko
 92. Vyšniauskas. „Gimtadienis“, muz. O. Vyšniausko, eil. D. Saukaitytės
 93. O. Vyšniauskas. „Suvalkijos berniokas“, muz. J. Bašinsko, eil. K. Kubilinsko 
 94. Vyšniauskas. „Žvaigždė žalia“, muz. O. Vyšniausko, eil. S. Lygutaitės Bucevičienės, aranž. J. Jasinskio
 95. Vyšniauskas. „Išdalinau“, muz. O.Vyšniausko, eil. G. Zdebskio
 96. Vitulskis. „Ačiū, kad esi“, muz. R. Lovland, eil. nežin. autoriaus
 97. Vitulskis. „Motinos šviesa“, muz. B. Gorbulskio,  eil. A. Dabulskio, aranž. L. Pilkausko 
 98. Valinskienė, M. Vitulskis. „Svajone, lik sveika“, muz. ir eil. M. Pano, K. Munro, liet. eil. G. Zdebskio
 99. Dirgėlaitė, M. Vitulskis, ĄŽUOLIUKAS.„ Lietuva“ .muz. G. Savinienės, eil. J. Marcinkevičiaus, aranž. D. Pulausko.
 100. Vitulskis. „Lietuva brangi“, muz. J. Naujalio, eil. Maironio
 101. Vitulskis. „Su tavim“, muz. G. Zdebskio, M. Puchovičiaus, eil. G. Zdebskio
 102. Ščiogolevaitė ir M. Vitulskis. „ Jei tiki“, muz. M. Gallardo, eil. R. Lukoševičiūtės
 103. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė ir ČIUTYTA. ,,Piemenaitė“, muz. lietuvių liaudies, eil. S. Nėries, aranž. Č. Kriščiūno
 104. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė. „Motinos rauda“, muz. D. Fosterio. liet. eil. J. Radišauskienės
 105. Juozapaitis. „Esu laimingas“, muz. C. Francois, J. Revaux, eil. E. Juozapaitienės
 106. Juozapaitis. „Baltas paukštis“, muz. ir eil. V. Kernagio, aranž. D. Pulausko
 107. I., E. ir V. Juozapaičiai ir I. Prudnikovaitė, V. Prudnikovas. „Giminės“, muz. T. Leiburo, eil. J. Strielkūno, aranž. L. Janušaičio
 108. Noreika. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio
 109. Bagdanavičius. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio, aranž. D. Pulausko   
 110. Marija Beržė ir P. Bagdanavičius. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno, aranž. J. Jasinskio 
 111. Marija Beržė, P. Bagdanavičius. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno, aranž. D. Pulausko
 112. Jennings, R. Karpis. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno 
 113. Povilaitis. „Švieski man vėl“, muz. A. Franklino, eil. S. Povilaičio
 114. Povilaitis. „Vyšnių sodai“, muz. G. Savinienės, eil. E. Drėgvos
 115. Povilaitis. „Metų turtas“, muz. A. Bujavičiaus, eil. A. Kancevičiaus  
 116. Anusauskaitė, S. Povilaitis. „Dėkoju tau, gyvenime“, muz. A. Hammond, eil. S. Povilaičio
 117. Povilaitis. „Senelė“, muz. J. Cechanovičiaus, eil. S. Povilaičio
 118. Povilaitis. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno
 119. Povilaitis. „Jubiliejus“, muz. J. Siurbio, eil. S. Povilaičio
 120. Povilaitis. „Jūros melodija“, muz. G. Litinsko, eil. S. Povilaičio  
 121. Povilaitis. „Sudeginti tiltai“, muz. Dž. Morandi, eil. S. Povilaičio
 122. Pauliukas. „Dar ne ruduo“, muz. Dž. Bekerio, eil. S. Povilaičio
 123. V. Landsbergis, D. Skamarakas, „Aš nevertas švelnių tavo žodžių“, muz. V. V. Landsbergio, eil. P. Širvio.
 124. Ditkovskis, N. Malūnavičiūtė. „Sentimentalus romansas“, muz. O. Ditkovskio, eil. A. Jonyno, aranž. J. Jasinskio
 125. Mamontovas. „Tavo svajonė“, muz. ir eil. A. Mamontovo.
 126. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 127. Dambrauskas. „Rudeninis paukštis“, muz. ir eil. R. Dambrausko
 128. Dambrauskas. „Myliu“, muz. G. Bigazzi, eil. R. Dambrausko
 129. Chrebtovas. „Kalnai ant kalnų“, muz. V. Kernagio, eil. A. Baranausko, aranž. L. Janušaičio
 130. Chrebtovas. „Žemėj Lietuvos“, muz. ir eil. K. Vasiliausko, aranž. L. Pilkausko
 131. Chrebtovas, L. Giedraitytė. „Susitikt tave norėčiau vėlei“, muz. K. Kavecko, eil. V.Spudo
 132. Dž. Butkutė. „Dėl tavęs“, muz. ir eil. Dž. Butkutės
 133. Budaitė. „ Tu numegzk man, mama, kelią“, muz. M. Tamošiūno, eil. M. Martinaičio, aranž. D. Pulausko
 134. Budaitė. „Skrido paukščiai“, muz. J. Budaitės, eil. P. Gaulės, aranž. J. Jasinskio.
 135. Smoriginas. „Paukščiai“, muz. K. Smorigino, eil. A. Churgino
 136. Samanta Tina. „Aš dar dainuosiu“, muz. M. Garberio, I. Berino, eil. A. Baltakio, aranž. L. Janušaičio  
 137. Samanta Tina, „Išdalinau“, muz. O. Vyšniausko,eil. G. Zdebskio, aranž. L. Pilkausko 
 138. Bjelle ir REBELHEART. „Ar išsaugosi mano meilę?“, muz. A. Vilkončiaus, eil. R. Pukalskaitės
 139. Gužauskienė. „Kol tu esi“, muz. ir eil. R. Gužauskienės  
 140. JAZZ ISLAND. „Gera“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno
 141. JAZZ ISLAND. „Putinai“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno. 
 142. Narkutė. „Mažos stotelės“, muz. ir eil. J. Erlicko, aranž. L. Pilkausko.
 143. Narkutė ir M. Mikutavičius. „Keista“, muz. I. Narkutės, S. Stavickio-Stano, eil. I. Narkutės.  
 144. Valinskienė. „Balandėlė“, muz. B. Vaukh, liet. eil. G. Zdebskio
 145. Valinskienė. „Žvaigždė“, muz. N. Presnik, eil. J. Čekatauskaitės
 146. Valinskienė ir I. Kvik. „Mes vienas kitą išgalvojom“, muz. A. Sabilo, eil. V. Prapraso
 147. D. Norvilas. „Medžio degimas“, muz. S. Vosyliaus, eil. G. Jokimaičio
 148. M. Jankavičius. „Gyvenam kartą“, muz. M. Jankavičiaus, eil. V. Lebednyko
 149. Mikalauskas. „Aš prašau“, muz. G. Paškevičiaus, eil. R. Katinaitės – Lumpickienės, aranž. D. Pulausko
 150. L. Mikalauskas ir  E. Bavikinas. „Draugams“,  muz. G. Paškevičiaus, eil. R. Katinaitės – Lumpickienės, aranž. D. Pulausko.
 151. E. Sašenko.„Spindulys“, muz. G. Litinsko, eil. J. Vaičiūnaitės, aranž. L. Pilkausko 
 152. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“, komp. M. K. Oginskis, dir. J. Domarkas 
 153. Vienos simfoninis orkestras. „Rodeckio maršas“, muz. J. Štrauso
 154. SAULĖS KLIOŠAS. „Mėlynos gatvelės“, muz. B. Gorbulskio, eil. V. Palčinskaitės
 155. RONDO. „Laukų gėle“, muz. ir eil. G. Tautkaus 
 156. NAKTINĖS PERSONOS. „Sukasi ratuׅ“, muz. A. Chošnau, eil. A. Vėberio.
 157. Giulija. „O tu dainuok“, muz. ir eil. Giulijos, aranž. L. Pilkausko  
 158. N. Nekrašiūtė. „Visais pasaulio vandenynais“, muz. M. Tamošiūno, eil. E. Drėgvos, aranž. A. Zigmanto.
 159. E. Lendraitytė. „Vėjas man pasakė“, muz. T. Makačino, eil. S. Žlibino, aranž. D. Pulausko.
 160. R. ir K. Stoškai. „Prisėdai šalia“, muz. V. Grušo, eil. V. Grušo, R. Bielskytės
 161. L. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 162. QUORUM „Vaikai po lelijom“, muz. V. Kernagio, eil. S. Gedos
 163. K. Jakutis, I. Dirgėlaitė. „Aš tą kraštą seniai bemačiau“, muz. K. Jakučio, eil. J. Strielkūno, aranž. D. Pulausko (iš poetų)
 164. V. r V. Lacko. „Mamai“, muz. V. Lacko, eil. O. Zenevičienės
 165. V. Kazlauskas, J. Stanislovaitis. „Už mus visus“
 166. IL SENSO „Dėkoju tau gyvenime“
 167. M. Levickis ir styginių kvintetas. „Metų laikai.Vasara. II dalis Presto. Audra“, muz. A. Vivaldi

 168. L. Rastokaitė. „Nuogas ruduo“, muz. K. Jakučio, eil. A. Miškinio.