Dainų sąrašas 2023-06-09T18:46:45+00:00

Dainų sąrašas nuolat pildomas ir atnaujinamas

 1. MINGĖ. „Plaukia salos“, muz. A. Kosaitės, eil. D. Saukaitytės  
 2. MINGĖ. „Per marias“, muz. R. Bučmio, eil. A. Sajos
 3. MINGĖ „Tyliai jūružė banguoja“,
 4. NALŠIA. „Žiedai, žiedai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 5. NALŠIA. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 6. NALŠIA ir R. Lingė. „Už tave“, muz.lietuvių liaudies, eil. P. Širvio, aranž. A. Vakarinienės, R. Lingės
 7. Lingė ir NALŠIA. „Aš be tavęs“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. R. Lingės, A. Vakarinienės
 8. NALŠIA, R. Lingė ir Malinauskų šeima. „Gegutėlė“, muz. ir eil. V.Stakėno
 9. NALŠIA, „Krito žiedlapiai“, eil. P. Širvio,  m. lietuvių liaudies
 10. NALŠIA, „Vai žydėkit linai“, eil. P. Širvio
 11. ŠEDUVOS BERNAI. „Bėga mano gyvenimo dienos“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.   
 12. ŠEDUVOS BERNAI. „Laimingas augau pas tėvelį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies  
 13. ŠEDUVOS BERNAI. „Puokštę rožių nuostabių“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 14. ŠEDUVOS BERNAI. “Laiškelis”, muz. ir eil. R. Daubaro
 15. ŠEDUVOS BERNAI  “Raganiukė”
 16. ŠEDUVOS BERNAI  “Gaubia sutemos tėviškės klonius”
 17. Zyplių dvaro kapela. „Mano kraštas“, muz. R. Poderio, eil. A. Kursevičienės 
 18. Zyplių dvaro kapela. „Kelias“, muz. R. Poderio, eil. O. Jasinskienės  
 19. Zyplių dvaro kapela. „Kaimo vakarai“, muz. R. Poderio, eil. A. Šidlausko
 20. Zyplių dvaro kapela. „Laimė“, muz. R. Poderio, eil. J. Augustaičio 
 21. BIJOTAIČIAI. „Rugiagėlė“, muz. ir eil. S. Bugenio   
 22. BIJOTAIČIAI. „Žiedas“, muz. K. Kaminsko, eil. A. Katiliaus 
 23. BIJOTAIČIAI. „Žuvėdra“, muz. ir eil. S. Bugenio  
 24. BIJOTAIČIAI. „Ont aukšta kalna“, muz. ir eil. J. Misiūnienės 
 25. PUNELĖ. „Metai“, muz. ir eil. nežinomo autoriaus  
 26. PUNELĖ . „Prisiminimai“, muz. ir eil. nežin. autoriaus  
 27.  PUNELĖ. „Parašyk“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 28.  PUNELĖ. „Negrįžtantis gegužis“, muz. ir eil. nežin. aut.
 29. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Vėl gegužio žiedai“, muz. ir eil. V. Svitojaus  
 30. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Dainuok ir šok“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 31. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Ach, ta laimė“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 32. L. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Priskinsiu tau lauko gėlių“, muz. ir eil. A. Mikalausko 
 33. L. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Mes Lietuvoj“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 34. L. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Už tas dienas“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 35. VILAINIAI. ,,Metai bėga ratu“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 36. VILAINIAI. „Gyvenimo ratas“ , muz. ir eil. A. Mikalausko
 37. GIMINĖS. „Mamos skarelė“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės  
 38. GIMINĖS. „Tarp alyvų“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 39. GIMINĖS. „Širdies dūžiai“, muz. A. Zavistauskienės, eil. O. Čirvinskienės
 40. GIMINĖS. „Mes tik kartą regėjom viens kitą“, muz. A. Zavistauskienės, eil. B. Papečkienės
 41. GIMINĖS. „Daina Kalvarijai“, muz. ir  eil. A. Zavistauskienės
 42. GIMINĖS. „O tu ateik kaip kadais“,muz. ir  eil. nežin. autoriaus, aranž. A. Zavistauskienės
 43. GIMINĖS. „Mano ilgesio daina“, muz. A. Zavistauskienės, eil. V. Šeporaitienės
 44. GIMINĖS. „Vieną gražų vakarėlį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 45. RASKILA. „Kam buri tu iš gėlelės“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 46. RASKILA. „Debesį pilką“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 47. RASKILA. „Ar prisimeni auštantį rytą“. muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 48. RASKILA. „Aušta aušrelė“
 49. ARMONIKA. „Buvo naktys švento Jono“, muz. lietuvių liaudies, eil. J. Keliuočio
 50. ARMONIKA. „Gromatėlę parašiau“, muz. V. Juozapaičio, eil. S. Žlibino
 51. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Daina mamai“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Milerytės-Paulauskienės   reik naujasnės
 52. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Mes jau kiti“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Paulauskienės
 53. APYNĖLIS. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 54. VINGIS. „Gyvenimo ratas“, muz. ir eil. A. Mikalausko, aranž. G. Turonio. 
 55. AŠALIA „Buvo obelys“
 56. AŠALIA. „Gęsta baltos liepsnelių lelijos“,
 57. AŠALIA „Gaubia tylą sidabro drobulė“, muz. liet. liaudies, eil. P. Širvio
 58. AŠALIA. ,,Tu atnešk iš versmės tą mėnulį“, muz. lietuvių liaudies, eil. P. Širvio
 59. AŠALIA. ,,Pasilik su manim“, muz. R. Kipšaitės-Balčiūnienės, eil. D. Mažeikienės
 60. V. Šiškauskas. „Su gimtadieniu“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos
 61. V. Šiškauskas. „Mūsų čia žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos   
 62. V. Šiškauskas. „Ačiū tau, mama“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko 
 63. V. Šiškauskas. „Lietuva“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės
 64. V. Šiškauskas. „Metų karoliai“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės 
 65. V. Šiškauskas. „Laikui“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino  
 66. V. Šiškauskas. „Vaikystės žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. B. Gaigalienės
 67. V. Šiškauskas. „Aš gyvenu tarp vyturių“
 68. L. Sungailienė, V. Šiškauskas. „Aš ja tikiu“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibin
 69. V. Šiškauskas. „Kai mes šalia“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko
 70. E. Kučinskas. „Saulutė teka rytuose“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. Mario Kern ir S. Basijoko
 71. E. Kučinskas. „Laukianti širdis“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 72. E. Kučinskas. „Dvi širdys“, muz. ir  eil. E. Kučinsko
 73. E. Kučinskas. „Už strazdo giesmę“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko, aranž. J. Jasinskio
 74. E. Kučinskas. „Manoj širdy dar ne ruduo“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko.
 75. E. Kučinskas ir ONTREP. „Už gyvenimą“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 76. E. Kučinskas. „Laimės žiburys“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 77. I. Valinskienė, E. Kučinskas. „Ugnis ir ledas“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 78. I. Valinskienė, E. Kučinskas. „Meilės laiptai“, muz. Z. Rudič, eil. A. Elenskio.
 79. E. Kučinskas. „Raudonom rožėm sninga“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 80. E. Kučinskas. „Už tuos, kurie“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 81. E. Kučinskas. „Rytas“, muz. nežin. autoriaus, eil. A. Elenskio 
 82. E. Kučinskas. „Ne paskutinį kartą“,  muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 83. E. Kučinskas. „Atidarykim duris“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 84. E. Kučinskas. „Metai kaip automobiliai“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 85. E. Kučinskas. „Sušvitai manoj padangėj“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 86. E. Kučinskas. „Metai skuba, metai eina“, muz. Naut, eil. A. Elenskio
 87. E. ir R. Kučinskai. „Mamai“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 88. O, Vyšniauskas. „Tik negesink šviesos“, muz. O. Vyšniausko, eil. P. Stalionio,                                  
 89. O. Vyšniauskas. „Gimtadienis“, muz. O. Vyšniausko, eil. D. Saukaitytės
 90. O. Vyšniauskas. „Suvalkijos berniokas“, muz. J. Bašinsko, eil. K. Kubilinsko 
 91. O. Vyšniauskas. „Žvaigždė žalia“, muz. O. Vyšniausko, eil. S. Lygutaitės Bucevičienės, aranž. J. Jasinskio
 92. O. Vyšniauskas. „Išdalinau“, muz. O.Vyšniausko, eil. G. Zdebskio
 93. M. Vitulskis. „Ačiū, kad esi“, muz. R. Lovland, eil. nežin. autoriaus
 94. M. Vitulskis. „Motinos šviesa“, muz. B. Gorbulskio,  eil. A. Dabulskio, aranž. L. Pilkausko 
 95. I. Valinskienė, M. Vitulskis. „Svajone, lik sveika“, muz. ir eil. M. Pano, K. Munro, liet. eil. G. Zdebskio
 96. I. Dirgėlaitė, M. Vitulskis, ĄŽUOLIUKAS.„ Lietuva“ .muz. G. Savinienės, eil. J. Marcinkevičiaus, aranž. D. Pulausko.
 97. M. Vitulskis. „Lietuva brangi“, muz. J. Naujalio, eil. Maironio
 98. M. Vitulskis. „Su tavim“, muz. G. Zdebskio, M. Puchovičiaus, eil. G. Zdebskio
 99. R. Ščiogolevaitė ir M. Vitulskis. „ Jei tiki“, muz. M. Gallardo, eil. R. Lukoševičiūtės
 100. E. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė ir ČIUTYTA. ,,Piemenaitė“, muz. lietuvių liaudies, eil. S. Nėries, aranž. Č. Kriščiūno
 101. E. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė. „Motinos rauda“, muz. D. Fosterio. liet. eil. J. Radišauskienės
 102. V. Juozapaitis. „Esu laimingas“, muz. C. Francois, J. Revaux, eil. E. Juozapaitienės
 103. V. Juozapaitis. „Baltas paukštis“, muz. ir eil. V. Kernagio, aranž. D. Pulausko
 104. I., E. ir V. Juozapaičiai ir I. Prudnikovaitė, V. Prudnikovas. „Giminės“, muz. T. Leiburo, eil. J. Strielkūno, aranž. L. Janušaičio
 105. V. Noreika. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio
 106. P. Bagdanavičius. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio, aranž. D. Pulausko   
 107. Marija Beržė ir P. Bagdanavičius. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno, aranž. J. Jasinskio 
 108. Marija Beržė, P. Bagdanavičius. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno, aranž. D. Pulausko
 109. E. Jennings, R. Karpis. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno 
 110. S. Povilaitis. „Švieski man vėl“, muz. A. Franklino, eil. S. Povilaičio
 111. Žvaigždžių kvartetas „Vyšnių sodai“, muz. G. Savinienės, eil. E. Drėgvos
 112. S. Povilaitis. „Metų turtas“, muz. A. Bujavičiaus, eil. A. Kancevičiaus  
 113. E. Anusauskaitė, S. Povilaitis. „Dėkoju tau, gyvenime“, muz. A. Hammond, eil. S. Povilaičio
 114. S. Povilaitis. „Senelė“, muz. J. Cechanovičiaus, eil. S. Povilaičio
 115. S. Povilaitis. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno
 116. S. Povilaitis. „Jubiliejus“, muz. J. Siurbio, eil. S. Povilaičio
 117. S. Povilaitis. „Jūros melodija“, muz. G. Litinsko, eil. S. Povilaičio  
 118. S. Povilaitis. „Sudeginti tiltai“, muz. Dž. Morandi, eil. S. Povilaičio
 119. V. Pauliukas. „Dar ne ruduo“, muz. Dž. Bekerio, eil. S. Povilaičio
 120. V. Landsbergis, D. Skamarakas, „Aš nevertas švelnių tavo žodžių“, muz. V. V. Landsbergio, eil. P. Širvio.
 121. O. Ditkovskis, N. Malūnavičiūtė. „Sentimentalus romansas“, muz. O. Ditkovskio, eil. A. Jonyno, aranž. J. Jasinskio
 122. A. Mamontovas. „Tavo svajonė“, muz. ir eil. A. Mamontovo.
 123. L. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 124. E. Chrebtovas. „Kalnai ant kalnų“, muz. V. Kernagio, eil. A. Baranausko, aranž. L. Janušaičio
 125. E. Chrebtovas. „Žemėj Lietuvos“, muz. ir eil. K. Vasiliausko, aranž. L. Pilkausko
 126. E. Chrebtovas, L. Giedraitytė. „Susitikt tave norėčiau vėlei“, muz. K. Kavecko, eil. V.Spudo
 127. Dž. Butkutė. „Dėl tavęs“, muz. ir eil. Dž. Butkutės
 128. J. Budaitė. „ Tu numegzk man, mama, kelią“, muz. M. Tamošiūno, eil. M. Martinaičio, aranž. D. Pulausko
 129. J. Budaitė. „Skrido paukščiai“, muz. J. Budaitės, eil. P. Gaulės, aranž. J. Jasinskio.
 130. K. Smoriginas. „Paukščiai“, muz. K. Smorigino, eil. A. Churgino
 131. Samanta Tina. „Aš dar dainuosiu“, muz. M. Garberio, I. Berino, eil. A. Baltakio, aranž. L. Janušaičio  
 132. Samanta Tina, „Išdalinau“, muz. O. Vyšniausko,eil. G. Zdebskio, aranž. L. Pilkausko 
 133. Bjelle ir REBELHEART. „Ar išsaugosi mano meilę?“, muz. A. Vilkončiaus, eil. R. Pukalskaitės
 134. R. Gužauskienė. „Kol tu esi“, muz. ir eil. R. Gužauskienės  
 135. JAZZ ISLAND. „Gera“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno
 136. JAZZ ISLAND. „Putinai“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno. 
 137. I. Narkutė. „Mažos stotelės“, muz. ir eil. J. Erlicko, aranž. L. Pilkausko.
 138. I. Narkutė ir M. Mikutavičius. „Keista“, muz. I. Narkutės, S. Stavickio-Stano, eil. I. Narkutės.  
 139. I. Valinskienė. „Balandėlė“, muz. B. Vaukh, liet. eil. G. Zdebskio
 140. I. Valinskienė. „Žvaigždė“, muz. N. Presnik, eil. J. Čekatauskaitės
 141. I. Valinskienė ir I. Kvik. „Mes vienas kitą išgalvojom“, muz. A. Sabilo, eil. V. Prapraso
 142. D. Norvilas. „Medžio degimas“, muz. S. Vosyliaus, eil. G. Jokimaičio
 143. M. Jankavičius. „Gyvenam kartą“, muz. M. Jankavičiaus, eil. V. Lebednyko
 144. E. Sašenko.„Spindulys“, muz. G. Litinsko, eil. J. Vaičiūnaitės, aranž. L. Pilkausko 
 145. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“, komp. M. K. Oginskis, dir. J. Domarkas 
 146. Vienos simfoninis orkestras. „Rodeckio maršas“, muz. J. Štrauso
 147. SAULĖS KLIOŠAS. „Mėlynos gatvelės“, muz. B. Gorbulskio, eil. V. Palčinskaitės
 148. RONDO. „Laukų gėle“, muz. ir eil. G. Tautkaus 
 149. NAKTINĖS PERSONOS. „Sukasi ratuׅ“, muz. A. Chošnau, eil. A. Vėberio.
 150. Giulija. „O tu dainuok“, muz. ir eil. Giulijos, aranž. L. Pilkausko  
 151. N. Nekrašiūtė. „Visais pasaulio vandenynais“, muz. M. Tamošiūno, eil. E. Drėgvos, aranž. A. Zigmanto.
 152. E. Lendraitytė. „Vėjas man pasakė“, muz. T. Makačino, eil. S. Žlibino, aranž. D. Pulausko.
 153. R. ir K. Stoškai. „Prisėdai šalia“, muz. V. Grušo, eil. V. Grušo, R. Bielskytės
 154. L. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 155. QUORUM „Vaikai po lelijom“, muz. V. Kernagio, eil. S. Gedos
 156. K. Jakutis, I. Dirgėlaitė. „Aš tą kraštą seniai bemačiau“, muz. K. Jakučio, eil. J. Strielkūno, aranž. D. Pulausko (iš poetų)
 157. V. ir V. Lacko. „Mamai“, muz. V. Lacko, eil. O. Zenevičienės
 158. V. Kazlauskas, J. Stanislovaitis. „Už mus visus“
 159. M. Levickis ir styginių kvintetas „Metų laikai. Vasara. II dalis Presto. Audra”, muz. A. Vivaldi
 160. Kazlauskas, J. Stanislovaitis „Už mus visus“, muz. ir eil. J. Stanislovaičio ir Z. Baranausko
 161. L. Rastokaitė. „Nuogas ruduo“, muz. K. Jakučio, eil. A. Miškinio.
 162. L. Talutienė. „Tėviškė”.
 163. Lubys, T. Janavičiūtė ir DŽIMBA. „Daina mamai“, muz. ir eil. E. Lubio, aranž. A. Borisevičiaus
 164. D. Bastys. „Daina visiems“, muz. K. Šliažo, eil. D. Spletniovo