Dainų sąrašas 2024-02-05T09:59:32+00:00

Dainų sąrašas nuolat pildomas ir atnaujinamas

 1. MINGĖ. „Plaukia salos“, muz. A. Kosaitės, eil. D. Saukaitytės  
 2. MINGĖ. „Per marias“, muz. R. Bučmio, eil. A. Sajos
 3. MINGĖ „Tyliai jūružė banguoja“,
 4. NALŠIA. „Žiedai, žiedai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 5. NALŠIA. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. A. Vakarinienės
 6. NALŠIA ir R. Lingė. „Už tave“, muz.lietuvių liaudies, eil. P. Širvio, aranž. A. Vakarinienės, R. Lingės
 7. Lingė ir NALŠIA. „Aš be tavęs“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. R. Lingės, A. Vakarinienės
 8. NALŠIA, R. Lingė ir Malinauskų šeima. „Gegutėlė“, muz. ir eil. V.Stakėno
 9. NALŠIA, „Krito žiedlapiai“, eil. P. Širvio,  m. lietuvių liaudies
 10. NALŠIA, „Vai žydėkit linai“, eil. P. Širvio
 11. ŠEDUVOS BERNAI. „Bėga mano gyvenimo dienos“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.   
 12. ŠEDUVOS BERNAI. „Laimingas augau pas tėvelį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies  
 13. ŠEDUVOS BERNAI. „Puokštę rožių nuostabių“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 14. ŠEDUVOS BERNAI. “Laiškelis”, muz. ir eil. R. Daubaro
 15. ŠEDUVOS BERNAI  “Raganiukė”
 16. ŠEDUVOS BERNAI  “Gaubia sutemos tėviškės klonius”
 17. Zyplių dvaro kapela. „Mano kraštas“, muz. R. Poderio, eil. A. Kursevičienės 
 18. Zyplių dvaro kapela. „Kelias“, muz. R. Poderio, eil. O. Jasinskienės  
 19. Zyplių dvaro kapela. „Kaimo vakarai“, muz. R. Poderio, eil. A. Šidlausko
 20. Zyplių dvaro kapela. „Laimė“, muz. R. Poderio, eil. J. Augustaičio 
 21. BIJOTAIČIAI. „Rugiagėlė“, muz. ir eil. S. Bugenio   
 22. BIJOTAIČIAI. „Žiedas“, muz. K. Kaminsko, eil. A. Katiliaus 
 23. BIJOTAIČIAI. „Žuvėdra“, muz. ir eil. S. Bugenio  
 24. BIJOTAIČIAI. „Ont aukšta kalna“, muz. ir eil. J. Misiūnienės 
 25. PUNELĖ. „Metai“, muz. ir eil. nežinomo autoriaus  
 26. PUNELĖ . „Prisiminimai“, muz. ir eil. nežin. autoriaus  
 27.  PUNELĖ. „Parašyk“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 28.  PUNELĖ. „Negrįžtantis gegužis“, muz. ir eil. nežin. aut.
 29. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Vėl gegužio žiedai“, muz. ir eil. V. Svitojaus  
 30. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Dainuok ir šok“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 31. GEGUŽIO ŽIEDAI. „Ach, ta laimė“, muz. ir eil. V. Svitojaus 
 32. L. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Priskinsiu tau lauko gėlių“, muz. ir eil. A. Mikalausko 
 33. L. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Mes Lietuvoj“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 34. L. Mikalauskas ir VILAINIAI. „Už tas dienas“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 35. VILAINIAI. ,,Metai bėga ratu“, muz. ir eil. A. Mikalausko
 36. VILAINIAI. „Gyvenimo ratas“ , muz. ir eil. A. Mikalausko
 37. GIMINĖS. „Mamos skarelė“, muz. ir eil. A. Zavistauskienės  
 38. GIMINĖS. „Tarp alyvų“, muz. ir eil. nežin. autoriaus
 39. GIMINĖS. „Širdies dūžiai“, muz. A. Zavistauskienės, eil. O. Čirvinskienės
 40. GIMINĖS. „Mes tik kartą regėjom viens kitą“, muz. A. Zavistauskienės, eil. B. Papečkienės
 41. GIMINĖS. „Daina Kalvarijai“, muz. ir  eil. A. Zavistauskienės
 42. GIMINĖS. „O tu ateik kaip kadais“,muz. ir  eil. nežin. autoriaus, aranž. A. Zavistauskienės
 43. GIMINĖS. „Mano ilgesio daina“, muz. A. Zavistauskienės, eil. V. Šeporaitienės
 44. GIMINĖS. „Vieną gražų vakarėlį“, muz. ir eil. lietuvių liaudies
 45. RASKILA. „Kam buri tu iš gėlelės“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 46. RASKILA. „Debesį pilką“, muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 47. RASKILA. „Ar prisimeni auštantį rytą“. muz. ir eil. lietuvių liaudies.
 48. RASKILA. „Aušta aušrelė“
 49. ARMONIKA. „Buvo naktys švento Jono“, muz. lietuvių liaudies, eil. J. Keliuočio
 50. ARMONIKA. „Gromatėlę parašiau“, muz. V. Juozapaičio, eil. S. Žlibino
 51. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Daina mamai“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Milerytės-Paulauskienės   reik naujasnės
 52. DAUMANTŲ MUZIKANTAI. „Mes jau kiti“, muz. Z. Brazinsko, eil. V. Paulauskienės
 53. APYNĖLIS. „Paukščiai“, muz. ir eil. lietuvių liaudies 
 54. VINGIS. „Gyvenimo ratas“, muz. ir eil. A. Mikalausko, aranž. G. Turonio. 
 55. AŠALIA „Buvo obelys“
 56. AŠALIA. „Gęsta baltos liepsnelių lelijos“,
 57. AŠALIA „Gaubia tylą sidabro drobulė“, muz. liet. liaudies, eil. P. Širvio
 58. AŠALIA. ,,Tu atnešk iš versmės tą mėnulį“, muz. lietuvių liaudies, eil. P. Širvio
 59. AŠALIA. ,,Pasilik su manim“, muz. R. Kipšaitės-Balčiūnienės, eil. D. Mažeikienės
 60. V. Šiškauskas. „Su gimtadieniu“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos
 61. V. Šiškauskas. „Mūsų čia žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. P. Dimšos   
 62. V. Šiškauskas. „Ačiū tau, mama“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko 
 63. V. Šiškauskas. „Lietuva“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės
 64. V. Šiškauskas. „Metų karoliai“, muz. V. Šiškausko, eil. R. A. Gudavičiūtės 
 65. V. Šiškauskas. „Laikui“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibino  
 66. V. Šiškauskas. „Vaikystės žemė“, muz. V. Šiškausko, eil. B. Gaigalienės
 67. V. Šiškauskas. „Aš gyvenu tarp vyturių“
 68. L. Sungailienė, V. Šiškauskas. „Aš ja tikiu“, muz. V. Šiškausko, eil. S. Žlibin
 69. V. Šiškauskas. „Kai mes šalia“, muz. V. Šiškausko, eil. V. Barausko
 70. E. Kučinskas. „Saulutė teka rytuose“, muz. ir eil. lietuvių liaudies, aranž. Mario Kern ir S. Basijoko
 71. E. Kučinskas. „Laukianti širdis“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 72. E. Kučinskas. „Dvi širdys“, muz. ir  eil. E. Kučinsko
 73. E. Kučinskas. „Už strazdo giesmę“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko, aranž. J. Jasinskio
 74. E. Kučinskas. „Manoj širdy dar ne ruduo“, muz. E. Kučinsko, eil. G. Patacko.
 75. E. Kučinskas ir ONTREP. „Už gyvenimą“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 76. E. Kučinskas. „Laimės žiburys“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 77. I. Valinskienė, E. Kučinskas. „Ugnis ir ledas“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 78. I. Valinskienė, E. Kučinskas. „Meilės laiptai“, muz. Z. Rudič, eil. A. Elenskio.
 79. E. Kučinskas. „Raudonom rožėm sninga“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 80. E. Kučinskas. „Už tuos, kurie“, muz. U. Busse, eil. P. Stalionio
 81. E. Kučinskas. „Rytas“, muz. nežin. autoriaus, eil. A. Elenskio 
 82. E. Kučinskas. „Ne paskutinį kartą“,  muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 83. E. Kučinskas. „Atidarykim duris“, muz. E. Kučinsko, eil. P. Stalionio
 84. E. Kučinskas. „Metai kaip automobiliai“, muz. ir eil. E. Kučinsko
 85. E. Kučinskas. „Sušvitai manoj padangėj“, muz. E. Kučinsko, eil. A. Elenskio
 86. E. Kučinskas. „Metai skuba, metai eina“, muz. Naut, eil. A. Elenskio
 87. O, Vyšniauskas. „Tik negesink šviesos“, muz. O. Vyšniausko, eil. P. Stalionio,                                  
 88. O. Vyšniauskas. „Gimtadienis“, muz. O. Vyšniausko, eil. D. Saukaitytės
 89. O. Vyšniauskas. „Suvalkijos berniokas“, muz. J. Bašinsko, eil. K. Kubilinsko 
 90. O. Vyšniauskas. „Žvaigždė žalia“, muz. O. Vyšniausko, eil. S. Lygutaitės Bucevičienės, aranž. J. Jasinskio
 91. O. Vyšniauskas. „Išdalinau“, muz. O.Vyšniausko, eil. G. Zdebskio
 92. M. Vitulskis. „Ačiū, kad esi“, muz. R. Lovland, eil. nežin. autoriaus
 93. M. Vitulskis. „Motinos šviesa“, muz. B. Gorbulskio,  eil. A. Dabulskio, aranž. L. Pilkausko 
 94. I. Valinskienė, M. Vitulskis. „Svajone, lik sveika“, muz. ir eil. M. Pano, K. Munro, liet. eil. G. Zdebskio
 95. I. Dirgėlaitė, M. Vitulskis, ĄŽUOLIUKAS.„ Lietuva“ .muz. G. Savinienės, eil. J. Marcinkevičiaus, aranž. D. Pulausko.
 96. M. Vitulskis. „Lietuva brangi“, muz. J. Naujalio, eil. Maironio
 97. M. Vitulskis. „Su tavim“, muz. G. Zdebskio, M. Puchovičiaus, eil. G. Zdebskio
 98. R. Ščiogolevaitė ir M. Vitulskis. „ Jei tiki“, muz. M. Gallardo, eil. R. Lukoševičiūtės
 99. E. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė ir ČIUTYTA. ,,Piemenaitė“, muz. lietuvių liaudies, eil. S. Nėries, aranž. Č. Kriščiūno
 100. E. Juozapaitienė, I. Juozapaitytė. „Motinos rauda“, muz. D. Fosterio. liet. eil. J. Radišauskienės
 101. V. Juozapaitis. „Esu laimingas“, muz. C. Francois, J. Revaux, eil. E. Juozapaitienės
 102. V. Juozapaitis. „Baltas paukštis“, muz. ir eil. V. Kernagio, aranž. D. Pulausko
 103. I., E. ir V. Juozapaičiai ir I. Prudnikovaitė, V. Prudnikovas. „Giminės“, muz. T. Leiburo, eil. J. Strielkūno, aranž. L. Janušaičio
 104. P. Bagdanavičius. „Švelnumas“, muz. A. Raudonikio, eil. E. Selelionio.  
 105. Marija Beržė ir P. Bagdanavičius. „Pienė“, muz. M. Vaitkevičiaus, eil. A. Saulyno, aranž. J. Jasinskio 
 106. Marija Beržė, P. Bagdanavičius. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno, aranž. D. Pulausko
 107. E. Jennings, R. Karpis. „Tu ateik į pasimatymą“, muz. B. Gorbulskio, eil. A. Saulyno 
 108. Žvaigždžių kvartetas „Vyšnių sodai“, muz. G. Savinienės, eil. E. Drėgvos
 109. V. Pauliukas. „Dar ne ruduo“, muz. Dž. Bekerio, eil. S. Povilaičio
 110. V. Landsbergis, D. Skamarakas, „Aš nevertas švelnių tavo žodžių“, muz. V. V. Landsbergio, eil. P. Širvio.
 111. O. Ditkovskis, N. Malūnavičiūtė. „Sentimentalus romansas“, muz. O. Ditkovskio, eil. A. Jonyno, aranž. J. Jasinskio
 112. A. Mamontovas. „Tavo svajonė“, muz. ir eil. A. Mamontovo.
 113. L. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 114. E. Chrebtovas. „Kalnai ant kalnų“, muz. V. Kernagio, eil. A. Baranausko, aranž. L. Janušaičio
 115. E. Chrebtovas. „Žemėj Lietuvos“, muz. ir eil. K. Vasiliausko, aranž. L. Pilkausko
 116. E. Chrebtovas, L. Giedraitytė. „Susitikt tave norėčiau vėlei“, muz. K. Kavecko, eil. V.Spudo
 117. Dž. Butkutė. „Dėl tavęs“, muz. ir eil. Dž. Butkutės
 118. J. Budaitė. „ Tu numegzk man, mama, kelią“, muz. M. Tamošiūno, eil. M. Martinaičio, aranž. D. Pulausko
 119. J. Budaitė. „Skrido paukščiai“, muz. J. Budaitės, eil. P. Gaulės, aranž. J. Jasinskio.
 120. K. Smoriginas. „Paukščiai“, muz. K. Smorigino, eil. A. Churgino
 121. Samanta Tina. „Aš dar dainuosiu“, muz. M. Garberio, I. Berino, eil. A. Baltakio, aranž. L. Janušaičio  
 122. Samanta Tina, „Išdalinau“, muz. O. Vyšniausko,eil. G. Zdebskio, aranž. L. Pilkausko 
 123. Bjelle ir REBELHEART. „Ar išsaugosi mano meilę?“, muz. A. Vilkončiaus, eil. R. Pukalskaitės
 124. R. Gužauskienė. „Kol tu esi“, muz. ir eil. R. Gužauskienės  
 125. JAZZ ISLAND. „Gera“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno
 126. JAZZ ISLAND. „Putinai“, muz. M. Noviko, eil. A. Saulyno. 
 127. I. Narkutė. „Mažos stotelės“, muz. ir eil. J. Erlicko, aranž. L. Pilkausko.
 128. I. Narkutė ir M. Mikutavičius. „Keista“, muz. I. Narkutės, S. Stavickio-Stano, eil. I. Narkutės.  
 129. I. Valinskienė. „Balandėlė“, muz. B. Vaukh, liet. eil. G. Zdebskio
 130. I. Valinskienė. „Žvaigždė“, muz. N. Presnik, eil. J. Čekatauskaitės
 131. I. Valinskienė ir I. Kvik. „Mes vienas kitą išgalvojom“, muz. A. Sabilo, eil. V. Prapraso
 132. D. Norvilas. „Medžio degimas“, muz. S. Vosyliaus, eil. G. Jokimaičio
 133. E. Chrebtovas „Medžio degimas“, muz. S. Vosyliaus, eil. G. Jokimaičio
 134. M. Jankavičius. „Gyvenam kartą“, muz. M. Jankavičiaus, eil. V. Lebednyko
 135. E. Sašenko.„Spindulys“, muz. G. Litinsko, eil. J. Vaičiūnaitės, aranž. L. Pilkausko 
 136. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“, komp. M. K. Oginskis, dir. J. Domarkas 
 137. Vienos simfoninis orkestras. „Rodeckio maršas“, muz. J. Štrauso
 138. SAULĖS KLIOŠAS. „Mėlynos gatvelės“, muz. B. Gorbulskio, eil. V. Palčinskaitės
 139. RONDO. „Laukų gėle“, muz. ir eil. G. Tautkaus 
 140. NAKTINĖS PERSONOS. „Sukasi ratuׅ“, muz. A. Chošnau, eil. A. Vėberio.
 141. Giulija. „O tu dainuok“, muz. ir eil. Giulijos, aranž. L. Pilkausko  
 142. N. Nekrašiūtė. „Visais pasaulio vandenynais“, muz. M. Tamošiūno, eil. E. Drėgvos, aranž. A. Zigmanto.
 143. E. Lendraitytė. „Vėjas man pasakė“, muz. T. Makačino, eil. S. Žlibino, aranž. D. Pulausko.
 144. R. ir K. Stoškai. „Prisėdai šalia“, muz. V. Grušo, eil. V. Grušo, R. Bielskytės
 145. L. Mondeikaitė. „Tėvui“, muz. ir eil. V. Butkevičiaus
 146. QUORUM „Vaikai po lelijom“, muz. V. Kernagio, eil. S. Gedos
 147. K. Jakutis, I. Dirgėlaitė. „Aš tą kraštą seniai bemačiau“, muz. K. Jakučio, eil. J. Strielkūno, aranž. D. Pulausko (iš poetų)
 148. V. ir V. Lacko. „Mamai“, muz. V. Lacko, eil. O. Zenevičienės
 149. M. Levickis ir styginių kvintetas „Metų laikai. Vasara. II dalis Presto. Audra”, muz. A. Vivaldi
 150. V.Kazlauskas, J. Stanislovaitis „Už mus visus“, muz. ir eil. J. Stanislovaičio ir Z. Baranausko
 151. L. Rastokaitė. „Nuogas ruduo“, muz. K. Jakučio, eil. A. Miškinio.
 152. L. Talutienė. „Tėviškė”.
 153. E. Lubys, T. Janavičiūtė ir DŽIMBA. „Daina mamai“, muz. ir eil. E. Lubio, aranž. A. Borisevičiaus
 154. D. Bastys. „Daina visiems“, muz. K. Šliažo, eil. D. Spletniovo
 155.  Taip pat galite rinktis dainas, skambėjusias LRT transliuotuose muzikiniuose projektuose “Gražiausios poetų dainos”, “Duokim garo”,”Dainuoju Lietuvą” ir kituose. Vaizdo klipų nerodome.