Mūsų rekvizitai 2021-06-16T10:29:31+00:00

Mūsų kontaktai:
UAB RIJEKA
SVEIKINIMŲ KONCERTAS
S. Konarskio g. 49-501,
03123 Vilnius
Tel. +370 65876354 (skambinti darbo dienomis nuo 11 iki 15 val.)

Mūsų įmonės rekvizitai:
Duomenys, reikalingi atliekant mokėjimą Lietuvoje:
Gavėjo pavadinimas: UAB „Rijeka“
S. Konarskio g. 49, Vilnius
A/S: LT29 7300 0100 7644 1645
Bankas: „Swedbank“, AB
Įmonės kodas: 124397515,
PVM mokėtojo kodas: LT243975113,
Mokėjimo paskirtis: UŽ SVEIKINIMĄ, SVEIKINAMOJO(-OSIOS) VARDAS,
PAVARDĖ.

Duomenys, reikalingi atliekant mokėjimą užsienyje:
Gavėjas/beneficiary: UAB RIJEKA;
Gavėjo adresas/beneficiary‘s address: S. Konarskio g. 49-501, 03123 VILNIUS,
LITHUANIA;
Gavėjo sąskaitos Nr./beneficiary‘s account No.: LT29 7300 0100 7644 1645;
Gavėjo bankas/beneficiary‘s bank: „Swedbank“, AB;
SWIFT kodas (BIC)/SWIFT code: HABALT22;
Banko kodas/bank code: 73000;
Gavėjo banko adresas/beneficiary‘s bank address Konstitucijos per. 20A, 03502
Vilnius, Lietuvos Respublika;

Mokėjimo paskirtis/payment details : UŽ SVEIKINIMĄ, SVEIKINAMOJO(-
OSIOS) VARDAS, PAVARDĖ.
PASTABA: PILDYDAMI TARPTAUTINĮ MOKĖJIMO PAVEDIMĄ, BŪTINAI
PAŽYMĖKITE, KAD VISUS MOKESČIUS MOKA MOKĖTOJAS (CHARGES
WILL BE PAID BY REMITER).